Integrations-succes i Silkeborg

Silkeborg Kommune har gennem ti år sat alt ind på at få børn af flygtninge og indvandrere godt i gang. I dag vedtager byrådet en ny udgave af politikken.

Mens en del danske byer slås med store integrationsproblemer, er der relativt få problemer i Silkeborg. Det skyldes kommunens integrationspolitik, mener politikerne, som i dag ventes at vedtaget en revideret udgave af politikken. - Det, der bl.a. er med til at gøre en forskel i Silkeborg, er den måde, vi har organiseret vores indsats på, siger ledende sundhedsplejerske Elisabeth Milsgaard. Milsgaard har siden 1993 været formand for den tværorganisatoriske følgegruppe i kommunen. Hver gang, kommunen har følt behov for at gøre en særlig indsats, eller der har været specielle problemer med flygtninge og indvandrere, har følgegruppen nedsat arbejdsgrupper til at tage sig af problemerne. Silkeborg Kommune har især lagt vægt på den tidlige indsats og har opnået særdeles gode resultater med at integrere nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn i daginstitutionerne. Det skyldes det særlige pædagogiske dagtilbud "Nylandshuset", hvor mødrene får danskundervisning, mens børnene fra 0-6 år møder dansk sprog, danske lege og lærer dansk kultur at kende, så de kan klare sig i en daginstitution. Et andet eksempel, hvor Silkeborg har succes med integrationen, er et specielt højskoletilbud til unge flygtninge- og indvandrere. Målet med højskoleopholdet er bl.a. at uddanne en række idræts- og foreningsledere med anden etnisk baggrund. Silkeborg Kommune har i øjeblikket ca. 240 flygtninge- og indvandrere omfattet af integrationsloven (under tre år i Danmark) og ca. 200 omfattet af aktivloven (mere end tre år i Danmark).

Se mere om Silkeborgs integrationspolitik i TV 2 / Østjylland i aften.