Incest-sager skal ikke forældes

Djursland-kvinde rejser debat om lovgivning

Ofre for incest og pædofili skal anmelde deres krænkere til politiet, inden de er 28 år, ellers er sagen forældet. Men mange ofre har så svære psykiske problemer og fortrængninger, at de slet ikke er klar til at involvere politiet i deres sag så tidligt i deres liv. Det fortæller DR
Østjylland.

- Uretfærdigt, mener Marianne Eskildsen fra Djursland, der har været hele turen igennem og blev udsat for vold og incest hele barndommen fra sin far og mor og også fra andre personer.

Marianne Eskildsen har fortrængt hele sin ulykkelige barndom, men fra hun var 24 år, begyndte hun at genopleve de uhyggelige hændelser og få dem bearbejdet via en psykolog. I dag er hun 42 år, og hun ville rigtig gerne politianmelde sine forældre:

- Jeg synes, at de skal have noget behandling. De kan jo bare fortsætte deres forbrydelser. Men sagen er desværre forældet, så jeg kan bare stå her og se på, at de slipper fri for straf for det, de har gjort.

Marianne Eskildsen har netop skrevet bogen " Fra Offer til selvstædig" - den vil hun nu sende til udvalgte nye minstre for at presse på for en lovændring.

- Jeg var ikke klar til at anmelde dem som 28-årig. Jeg var kun lige begyndt at få styr på mine fortrængninger. Fortrængningerne var nødvendige for mig for at overleve min barndom, siger hun.

Dansk Folkeparti forsøgte i sidste folketingssamling at få afskaffet forældelsesfristen i incestsager men kunne ikke skabe det fornødne flertal. Og partiets retsordfører Peter Skaarup siger, at han er klar til at genfremsætte forslaget.

- Vi har et nyt folketing, der forhåbentligt har nye øjne på den her sag. Det er vigtigt for retsfølelsen at få stoppet kriminelle, der måske kan finde på at begå ny kriminalitet, men det er ikke mindst vigtigt af hensyn til ofrenes rehabilitering.

Det giver ar på sjælen, at man ikke har lov til at føre sin sag og bare kan se ens krænkere gå fri, siger han og erkender, at det vil være svært at finde beviserne i den slags sager.

- Sådan er det jo også i drabssager - men bare at afvise en sag på grund af forældelse ser jeg som et stort problem for retssikkerheden, siger Peter Skaarup til DR Østjylland.