HK advarer mod fyringer på Skejby

Lægerne risikerer at stå i tomme operationsstuer, fordi patienterne ikke har fået besked om at møde op.

Det frygter de 100 lægesekretærer på Skejby Sygehus og HK Kommunal Østjylland bliver konsekvensen, hvis ledelsen på Skejby Sygehus vælger at lade knap en tredjedel af en samlet besparelse på 30 mio. kr. gå ud over lægesekretærerne. Torsdag aften afholdte de fagligt møde.

- Lægesekretærerne føler sig i forvejen meget pressede på grund af et stort arbejdspres. Ekstraarbejde og overarbejde forekommer allerede nu i meget stort omfang. Derfor gruer vi for udsigten til nye markant lavere normeringer, der vil tvinge os til at gå på kompromis med vores faglighed med større risiko for dårligere patientsikkerhed, siger tillidsrepræsentant Heidi Carina Hansen.

HK Kommunal Østjylland og lægesekretærerne mener, at den voldsomme besparelse blandt lægesekretærerne på Skejby er baseret på tvivlsomme beregninger og vurderinger.

- Analysen bygger alene på antagelser og påstande og ikke faktuel viden. Det er en ukritisk sammenligning mellem to hospitaler med vidt forskellige opgaver. Endelig er der markante kvalitetsforskelle på journalsystemerne. Dette fremstilles så efterfølgende som om lægesekretærerne på Skejby hidtil har været overnormeret i forhold til Århus Sygehus, men virkeligheden er en helt anden, siger formanden for HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik Hansen.