Her skal de unge bestemme

Flere kommuner opretter ungebyråd

Der er et byråd for de voksne, og så er der et byråd for børn og unge.

Sådan er det efterhånden blevet kutyme rundt omkring i de østjyske kommuner. Flere og flere kommuner har de senere år valgt at give de unge indflydelse, og nu er endnu to kommuner på vej.

I både Silkeborg og Randers har politikerne fra næste år valgt at oprette et børne- og ungebyråd. Formålet er, at de unge skal have mulighed for at give deres besyv med i vigtige sager i byrådssalen, som vedrører netop børn og unge:

- Ungebyrådet kan være med til at flytte holdninger hos politikere i byrådet, hvor holdningerne kan være blevet stereotype og samtidig kan Ungebyrådet være med til at initiere, at nye relevante emner bliver taget op, lyder det i et notat fra Silkeborg Kommune.

I Silkeborg Kommune skal børne- og ungebyrådet køre som et toårigt forsøgsprojekt, hvor elever fra kommunens skoler får mulighed for at få en plads.

Også i Randers Kommune er unge på dagsordenen. Her har politikerne afsat 100.000 kroner i det kommende budget, som skal bruges på at oprette et ungeråd.

- Det sker i erkendelse af, at de unge har berøringsflader med rigtig mange af de beslutninger, vi tager. Det kunne vi godt tænke os at integrere i langt højere grad, siger borgmester Claus Omann Jensen.

Både i Aarhus og Horsens har man gennem flere år haft succes med børne- og ungebyråd.

Er du ung og har lyst til at engagere dig i din kommune? Så læs mere om mulighederne nedenfor:

Horsens:

Ungeråd:

https://www.facebook.com/ungeraadhorsens

Børne- og Ungebyråd:

http://www.horsens.dk/Borgerinfo/BoernOgUnge/Ungdomsskolen/BorneOgUngeByraadet.aspx

Aarhus:

Børn og Unge-byrådet:

http://ungebyraad.dk/index.php/ungebyradet

Silkeborg:

Er ved at oprette ungebyråd

Randers:

Er ved at oprette ungebyråd

Favrskov:

Ungdomsråd

http://www.u-f.dk/velkommen_og_info/om_ungdomsskolen/ungeraadet/

Skanderborg:

Ungeråd

http://www.nau.dk/ungeradsopstart-i-skanderborg-var-en-bragende-succes/

Syddjurs:

Ungdomsråd

http://www.syddjurs.dk/nyheder/startskuddet-til-syddjurs-ungdomsr-d-er-lydt

Norddjurs:

Aktørerne, Unge i aktion

https://www.facebook.com/ungeiaktion

Odder:

Odder Ungdom

https://www.facebook.com/odderungdom

Samsø:

Har ikke noget.