Fyring koster AF dyrt

AF i Århus skal efter en dom i landsretten betale 100.000 kroner i kompensation for at fyre en medarbejder.

Arbejdsformidlingen i Århus skal efter en dom i Vestre Landsret betale 100.000 kroner i kompensation, fordi AF-regionen ikke fulgte reglerne for afskedigelse af funktionærer.

I 2002 skulle AF-Region Århus gennem- føre en sparerunde, og 20 af de 230 med- arbejdere skulle fyres. Blandt de 20 var en akademisk medarbejder. I begrund- elsen skrev ledelsen, at 'han havde udvist en mindre grad af personlig fleksibilitet'.

To gange bad medarbejderen om en mere konkret begrundelse, som han kunne svare på i den partshøring, som funktio- nærloven foreskriver, men det afviste ledelsen. I stedet blev fyringen fastholdt.

Landsretten siger, at det ikke kan afvises, at resultatet kunne være blevet anderledes, hvis medarbejderen havde fået adgang til en egentlig partshøring, og derfor skal AF-Århus betale kompensa-

tionen plus 32.000 kroner til sagens

omkostninger. /ritzau/