Folkeskoleforslag gør det sværere at forkorte skoledagen

Både SF og Danmarks Lærerforening kritiserer regeringsforslag for at give skolerne mindre frihed

Vi har lyttet til de forældre, der mener, at skoledagen er blevet til den lange side.

Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han i sidste uge præsenterede regeringens forslag til justering af den meget omdiskuterede folkeskolereform fra 2014.

Men samtidig lægger regeringen op til ændringer, der vil gøre det sværere for skolerne at forkorte skoledagen, der hvor de selv vurderer, at det vil give mening.

Skoler mister frihed

Regeringen ønsker en "markant nedgang" i brugen af folkeskolelovens paragraf 16b, der giver skolerne mulighed for at forkorte skoledagen, hvis de i stedet sætter to lærere i klassen.

Og det får kritik fra både SF og Danmarks Lærerforening forud for de politiske forhandlinger om regeringsforslaget, der begynder tirsdag.

- Hvis man fjerner den mulighed fra skolerne, vil skoledagen blive længere mange steder. Og skolerne vil miste frihed til at lave den undervisning, de mener, er bedst for børnene, siger Jacob Mark, undervisningsordfører for SF.

- Vi synes, at det er en rigtig dårlig idé, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

- Ved at skære lidt ned på den lange skoleuge og i stedet give mulighed for, at der er to lærere i klassen, har vi mulighed for at give eleverne en bedre undervisning, siger han.

VIDEO: Fra 2017 har flere østjyske skoler deltaget i et forsøg fra Undervisningsministeriet med kortere skoledage. Her kan du høre, hvad eleverne på Hadbjerg Skole i Favrskov mener om kortere skoledage. Indslaget er fra august 2017.

1,8 timer kortere

Regeringen vil skabe en kortere skoleuge ved at skære tre timer af den understøttende undervisning - det er eksempelvis lektiecaféer - og i stedet indføre flere timer i naturfag.

Sammenlagt betyder det en skoleuge, der bliver cirka 1,8 timer kortere.

Men på de skoler, der i dag har kortet skoledagen ned ved brug af paragraf 16b, kan resultatet blive en længere skoledag, frygter kritikerne.

SF ønsker at gå en helt anden vej:

- Jeg tror ikke bare, at børn bliver dygtige, fordi vi siger, at de skal have en masse timer, og vi gør skoledagen længere end noget andet sted i Europa, siger Jacob Mark.

- Jeg tror i lige så høj grad, at de bliver dygtige, hvis vi bruger ressourcerne på den måde, at der er flere timer, hvor der er to voksne på, så man kan nå rundt til alle børnene.

Ifølge Undervisningsministeriet har 82 procent af landets kommuner mindst én skole, der bruger paragraf 16b til at få kortere skoledage.