Flere kvinder anmelder seksuelle overgreb

Antallet af henvendelser til Center for Voldtægtsofre i Århus er steget med 60 procent i løbet af det seneste år.

Måske var det min egen skyld? Måske sendte jeg de forkerte signaler? Måske var min bluse for nedringet?

Det er ikke ualmindeligt, at kvinder, der bliver voldtaget, bebrejder sig selv det, der skete. Men nu tyder noget på, at den tendens kan være på retur. Både fra landets centre for voldtægtsofre og fra politiet lyder det, at kvinder i højere grad end tidligere anmelder voldtægter og gør opmærksom på seksuelle overgreb og krænkelser. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Tal fra centrene for voldtægtsofre i Århus og København viser, at antallet af henvendelser er steget fra 296 i 2001 til 474 i 2008, en stigning på knap 60 procent. Samme tendens fremgår af politiets statistik, hvor de seneste tal viser, at 2007 satte rekord med i alt 566 voldtægtsanmeldelser - en stigning på syv procent i forhold til året før.

- Vi kan ikke være sikre på, at stigningen i henvendelser og anmeldelser alene skyldes, at kvinderne i stigende grad står ved deres ret til at sige nej, men man kan måske tolke det, som om der er ved at ske en mentalitetsændring hos især de yngre kvinder. De bebrejder ikke i samme grad sig selv, og de vil ikke finde sig i, at overgrebet ikke bliver straffet eller i hvert fald bemærket, siger Anja Hareskov Jensen, ledende psykolog ved Center for Voldtægtsofre i Århus.

Sådan lyder konklusionen også i en netop offentliggjort rapport fra Det Kriminalpræventive Råd. Her har man analyseret udviklingen i voldtægtssager over en 10-årig periode og fundet, at holdningen til voldtægt og overgreb har ændret sig markant.

Hvor der tidligere var tendens til at gradbøje seksuelle overgreb, hvis kvinden gik et stykke af vejen, er kvinder i dag mindre tilbøjelige til at påtage sig ansvaret for, at et møde eller en flirt udvikler sig til voldtægt.

Rapporten viser, at det netop er de såkaldte kontaktvoldtægter, hvor kvinden kender eller har mødt sin gerningsmand, der anmeldes i stigende grad, mens de voldtægter, der begås af vildt fremmede mænd, faktisk lader til at blive færre.Det stigende antal anmeldelser kan dog ikke aflæses i domsstatistikkerne.

Antallet af voldtægtsager, der rent faktisk kommer for retten og ender med en dom, har de seneste mange år været stabilt. Og det skyldes netop, at stigningen i anmeldelser først og fremmest gør sig gældende i de sager, hvor offer og gerningsmand kender hinanden, lyder det fra politiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Bent Isager-Nielsen.

- Vi har ingen grund til at tro, at kvinderne ikke føler sig krænkede og udsatte for overgreb i de sager, hvor de kender deres gerningsmand eller måske har danset og flirtet med ham forinden, og vi har typisk også let ved at finde ham. Alligevel er det meget vanskeligt at fastslå, hvad der egentlig er sket, da begge parter og eventuelle vidner ofte har været fulde, og der kun sjældent er synlige mærker. Derfor ender disse sager sjældent med en retssag, siger Bent Isager-Nielsen.

<i>Kilde: Kristeligt Dagblad</i>