Flere fejl i ældreplejen

Stigning skyldes flere indberetninger

1221 gang skete der fejl i behandlingen af ældre i Silkeborg kommune sidste år. Det er 323 flere fejl end året før. Men det får ikke alarmklokkerne til at ringe hos politikerne. Stigningen skyldes nemlig, at sundhedspersonalet er blevet bedre til at indberette de såkaldte utilsigtede hændelser. Det skriver Silkeborg kommune i en pressemeddelelse.

- Stigningen i antal rapporteringer er ikke nødvendigvis udtryk for, at der sker flere fejl. Det handler i højere grad om, at flere og flere ansatte bliver opmærksomme på, at de har pligt til at indberette fejlene og samtidig får fokus på de områder, hvor der er behov for udvikling og ændringer, siger Gitte Willumsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg kommune.

De utilsigtede hændelser dækker blandt andet over sager hvor borgere har fået forkert, for meget eller for lidt medicin, er gledet ud af en kørestol eller faldet på sin vej til toilettet. Alt sammen hændelser, der var skyld i, at der skete - eller kunne være sket - skader på en borger.

Silkeborg kommune har haft særlig fokus på at få de ansatte til at indberette hændelserne. De mange indberetninger giver nemlig kommunen vigtig viden i forhold til, hvor der skal laves ændringer i den kommunale service.

- For borgerne betyder det, at vi hele tiden arbejder på at forbedre deres sikkerhed og udvikle kvaliteten i den indsats vi yder dem, siger Gitte Willumsen.