Få satte kryds i Randers

Randers-kredsen var det sted i Østjylland, valgdeltagelsen var lavest ved gårsdagens valg til Europaparlamentet.

Randrusianerne er tilsyneladende de østjyder, der interesserer sig mindst for, hvilke politikere der skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet.

Ved gårsdagens valg var stemme- procenten i Randers-kredsen på 39,4 procent, og den var dermed en anelse laveren end i Grenaa, som havde den næstlaveste valgdeltagelse. Her var stemmeprocenten 41,0.

Fordelt på de enkelte kredse så stemmeprocenterne sådan ud:

Århus Øst: 53,0

Århus Syd: 51,8

Århus Nord: 49,3

Silkeborg: 48,8

Skanderborg: 47,9

Hammel 47,9

Århus Vest: 47,6

Mariager: 43,6

Grenaa: 41,0

Randers: 39,4

I Århus Amt som helhed var

stemmeprocenten på 47,4.