Der er igen ilt i bugten

I løbet af den seneste måneds tid er iltforholdene forbedret betydeligt i de østjyske farvande.

Årets iltsvind i de danske farvande gik værst ud over Limfjorden, dele af Århus Bugt samt Mariager Fjord, hvor mange af bunddyrene i de områder døde på grund af iltmangel.

Perioder med kraftig blæst i første halvdel af oktober satte gang i opblanding og udskiftning af vandmasserne, og det har medført, at indholdet af ilt i bundvandet er steget mange steder.