Demenskampagne skudt i gang

Kampagnen skal komme tabuer om demens til livs.

Demens er omgivet af tabu. Derfor sætter Århus Amt og Styrelsen for Social Service en kampagne om demens i gang fra i dag.

Kampagnen omfatter blandt andet annoncering og TV- og radiospots.

- Vi afholder informationsmøder, foredrag og temaeftermiddage rundt omkring i amtet og er med i pårørendegrupper og samværscafeer i Silkeborg og Rønde. Vi samarbejder med de frivillige organisationer i amtet og med Videncenter Caritas, DemensCafeen og Psykiatrisk Informationscenter for patienter og pårørende i Århus. Vi deltager, hvor vi kan, for at gøre opmærksom på problemer og løsninger ved demens".siger formanden for Alzheimerforeningens lokalforening i Århus, Conny Flensborg.

Hvert år rammes 20.000 danskere af demens. Alligevel hersker der altså, ifølge myndighederne, mange tabuer om mennesker med demens.

Den 1. november lyder startskuddet for en stor, landsdækkende informationskampagne. Styrelsen for Social Service står bag kampagnen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Alzheimerforeningen"Der er et stort behov for at komme fordommene til livs og oplyse bredt om livet med demens. For eksempel er der brug for at vide, hvad man gør, hvis man opdager symptomer på demens. På den måde kan flere få den rette behandling så tidligt som muligt. Samtidig kan vi undgå, at de demente og deres pårørende oplever en lang periode med uklarhed og utryghed," siger socialminister Eva Kjer Hansen (V) "Demensområdet har høj prioritet. Derfor er der taget initiativ til denne kampagne. Jeg har også netop fremsat et lovforslag om plejetestamenter i Folketinget. Lovforslaget skal forbedre mulighederne for at give demente et værdigt liv - også når den pågældende ikke længere selv kan fortælle om sine ønsker og behov" fortsætter socialminister Eva Kjer Hansen. På sidste års finanslov blev der afsat midler til oplysning om demens. Kampagnen omfatter bl.a. annoncering og TV- og radiospots. Selvom kampagnens emne er dystert, er tonen positiv. Kampagnen vil også vise, at demente har levet et godt og aktivt liv, inden de blev syge. Ni steder i landet bliver der afholdt åbent hus møder, hvor en række fagpersoner vil holde indlæg om demens, og hvor det er muligt at stille spørgsmål. Møderne vil have tv-journalisten Jes-Dorph Petersen som vært. Endelig er der oprettet en pulje, som enkelte amter, kommuner og organisationer kan søge til lokale informationsaktiviteter om demens."Åbent hus mødet i Århus finder sted d. 5. november mellem 19-22 på:Skejby Sygehus, auditorium A, BrendstrupgårdsvejPressen er velkommen på mødet.Se mere information om kampagnen og de øvrige aktiviteter på www.demens2004.dk <HTTP: www.demens2004.dk />eller kontakt: Cecilie Konrad fra Styrelsen for Social Service på telefon 25 57 64 92Fakta om demensDemens er en fællesbetegnelse for symptomer fra mere end 100 sygdomme, der svækker hjernen, bl.a. Alzheimers. Demens er ikke et alderdomstegn. De fleste mennesker med demens får symptomerne, når de er ved at være gamle. I sjældne tilfælde ses symptomerne hos 40-50-årige. Omkring 80.000-100.000 danskere lider af demens. Hvert år konstateres ca. 20.000 nye tilfælde. Demens kan ikke helbredes, men med bedre information og hurtigere diagnose kan vi afkorte perioden med usikkerhed og skabe bedre muligheder for demensramte og deres pårørende.