Byråd ind i plejesag

Silkeborg Byråd går ind i sag om 81-årig dement mor, der er blevet afskåret fra at se sin datter under normale vilkår.

Politikerne i Silkeborg skal nu se nærmere på en sag om en 81-årig dement kvinde, der er blevet afskåret fra at få besøg af sin datter under normale vilkår.

Som tidligere omtalt på TV 2 | ØSTJYLLAND må datteren, Rita Henneberg, ikke besøge sin mor, når moderen bliver madet eller modtager andre former for pleje. Derudover kræver moderens plejehjem, Lysbro Plejecenter, at Rita Henneberg ikke må kontakte andet personale end den assisterende områdeleder.

Regelsættet blev udarbejdet efter, at Rita Henneberg offentligt havde kritiseret Lysbro Plejecenter for den måde, hendes mor blev behandlet. Rita Henneberg har nægtet at skrive under på aftalen om, hvornår hun må besøge sin mor.

Århus Statsamt har tidligere på måneden bedt om en redegørelse for, hvorfor Lysbro Plejecenter har lavet et regelsæt for, hvordan datteren til den demente kvinde skal omgås sin mor.

Århus Statsamt har krævet at få et svar senest d. 12. august, men ifølge statsamtet har Silkeborg Kommune nu bedt om udsættelse. Udsættelsen skyldes, at sagen skal op i byrådet, inden kommunen ønsker at give et svar.

Første byrådsmøde efter sommerferien er mandag d. 28. august.

LÆS OGSÅ:<STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14811">Statsamtet ind i pleje-sag (18/7-06)</A><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14689">Støtte til kritiker af plejehjem (5/7-06)</A><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14673">Kritisk pårørende chikaneres (4/7-06)</A></STRONG>