Brug el som vinden blæser

Vi er for dårlige til at bruge el, når vindmøllerne laver den. Det vil Region Midtjylland nu ændre på.

Virksomhederne skal lære at bruge strøm, når vinden blæser. Det er målet med et nyt projekt, der skal begrænse det store spild af miljøvenlig dansk vindmøllestrøm.

Danmark forærer hvert år store mængder elektricitet til udlandet, fordi de mange danske vindmøller, når det blæser meget, producerer mere strøm, end vi selv kan bruge. Vindmøllestrømmen kan ikke oplagres, men skal bruges, når den produceres. Derfor sender vi overskuddet til Norge, Sverige og Tyskland. Sidste år blev der på den konto sendt over 84.000 megawatt-timer gratis overskudselektricitet til vore nabolande - svarende til det årlige strømforbrug i 18.700 danske husstande.

Det vil Region Midtjylland, som er særligt hårdt ramt på grund af mange vindmøller, nu gøre noget ved. Et treårigt projekt skal undersøge, hvordan store virksomheder kan flytte en del af deres energiforbrug til mere hensigtsmæssige perioder på døgnet eller ugen. Tanken er at tilpasse elforbruget så meget som muligt til den stadig stigende elproduktion fra vindmøller.

Derfor skal et projekt med støtte fra blandt andre Region Midtjylland sætte gang i udviklingen af ny teknologi på området. Teknologiudvikling og mere fleksibelt elforbrug er nemlig målet for projektet, der i første omgang vil inddrage 50 af regionens større energiforbrugende virksomheder.

I søgelyset er virksomheder med et årligt elforbrug på 0,1 Gigawatt, hvilket svarer til over energiforbruget i over 25 almindelige husstande. De 50 virksomheder bliver kontaktet og grundigt udspurgt om mønstret i deres energiforbrug og mulighederne for at ændre på det. Det skal ske helt ned ti de gode idéer på brugerniveau, så manden, der styrer maskinerne i produktionen, også får mulighed for at bidrage med idéer til, hvordan forbruget kunne gøres mere fleksibelt.

Løsningen kan f.eks. være udviklingen af teknologi, der kan sørge for, at bestemte særligt energiforbrugende apparater kun kobles ind, når der er overskudsproduktion af vindmøllestrøm ude hos energiforsyningsselskaberne.

Teknologisk Institut i Århus er projektleder, mens SPIRE Centre under Syddansk Universitet bidrager med særlig viden om brugerdreven innovation. Ud over økonomisk bidrag fra Region
Midtjylland satses der på støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Forskel-programmet under energinet.dk.