Bøllevold i Århus skal stoppes

Århus-borgmester Louise Gade appellerer til nydanskeres forældre. De skal tage ansvaret for deres børns opdragelse.

Borgmester Louise Gade, Århus, der er formand for lokalnævnet for politiets virksomhed, kommenterer de voldelige episoder forleden ved Moesgård og Gellerup, hvor unge nydanskere blandt andet har overfaldet politiet med brosten.

- Jeg må på det skarpeste tage afstand fra den slags bølleoptøjer - og jeg fordømmer de unges voldelige adfærd og ikke mindst overfaldet på politiet. Det er åbenbart nødvendigt at få rusket op i de unges forældre, så de forstår, at de har et stort medansvar for at bringe den slags episoder til ophør. Forældre bør naturligvis vide, hvad deres børn render rundt og foretager sig om aftenen - og jeg beder dem om at være bevidst om deres forældrerolle, siger Louise Gade.

- Jeg vil også appellere til indvandrerorganisationerne og til de mange velintegrerede nydanskere til at tage affære og bidrage til, at gemytterne holdes i ro i sommervarmen. Sådanne episoder vil ellers kunne påvirke hele integrationsindsatsen i Århus, siger hun.

- Samtidig vil jeg gerne bakke politiet 100 procent op. Jeg har fuld forståelse for, at de under de givne omstændigheder i Gellerup valgte at trække sig, da de blev overdænget med brosten.