Århusianske biblioteker malker borgere for bøder

Bibliotekerne er afhængige af indtægter fra bøder. Derfor fravælger de serviceydelser, der skal huske borgerne på at aflevere til tiden.

Aflever dine bøger til tiden, og du kan se frem til besparelser og et ringere udbud af materialer på dit lokale bibliotek.

Så paradoksalt er økonomien i blandt andet de århusianske folkebiblioteker skruet sammen i dag.

- Indtægter fra bøder er en væsentlig post på budgettet, når vi skal indkøbe nyt materiale. Derfor er vi i den uholdbare situation, at hvis vi med en sms eller en e-mail hjælper borgerne til at huske, når deres lån er ved at udløbe, så mister vi en vigtig indtægtskilde, siger forvaltningschef Rolf Hapel fra Århus Kommunes Biblioteker til Ritzau.

Københavns Kommunes Biblioteker har modsat Århus indført en sms-ordning, der varsler lånerne tre dage inden afleveringsdatoen. Det koster nu bibliotekerne omkring en million kroner i gebyrindtægter årligt.

Sidste år betalte borgerne i landets tre største kommuner knap 18 millioner kroner i bøder.