Århus-sygehuse samles i Skejby

Klart flertal i Århus Amtsråd for at samle sygehusene i Århus og gøre Skejby Sygehus til landets største.

Et klart flertal i Århus Amtsråd har godkendt en masterplan for sygehusene i Århus by og vil dermed samle alle sygehusene i Skejby, som bliver landets største sygehus, selvom den samlede sygehuskapacitet i Århus ikke bliver større.

Til gengæld skal både det tidligere Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus flyttes til nyt byggeri ved Skejby Sygehus. Salget af begge bygningskomplekser skal være med til at finansiere nybyggeriet, der samlet vil koste knap fem mia. kr.

Arbejdet med masterplanen skal tilrettelægges, så regionsrådet i den kommende Region Midtjylland får mulighed for snarest muligt efter valget til de nye regioner har drøftet planen sammen med en plan for regionens samlede sundhedsvæsen.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.