Århus skal tættere på Hamborg

Århus skal knyttes tættere sammen med den tyske storby Hamborg, mener partiet Venstre.

Venstre i Århus ønsker at knytte stærk- ere bånd mellem Østjyllands største by og den tyske metropol Hamborg.

Partiet har i dag fremsendt en forespørgsel til Århus-borgmester Nicolai Wammen (S), der skal afdække, på hvilke områder Århus i dag indgår i formalise- rede samarbejder med Hamborg.

- Vi har et stort bysamfund lige uden for vores dør, der på grund af sine kultur- og vidensinstitutioner, sit erhvervsliv og sit turismepotentiale burde være en nær samarbejdspartner af Århus, siger Ven- stres erhvervsordfører, Henrik Vester- gaard, i en pressemeddelelse.

Henrik Vestergaard håber, at der kan indledes et strategisk arbejde, der skal føre til, at Hamborg på alle felter forsøges inddraget i samarbejde med parallel-institutioner i Århus.

- Kan vi komme væk fra den Københavns-fiksering, der hidtil synes at have været det standard-forslag, Århus er kommet op

med, når der skulle tænkes partnerskaber

på eksempelvis kulturområdet, så er jeg

glad, siger Henrik Vestergaard.