Århus Kommune åbner sundhedscenter i Vestbyen

Århus Kommune inviterer beboerne i Gellerup til informationsmøde om nyt sundhedscenter.

Sundhedscenter Århus Vest arrangerer idag borgermøde for beboere i Gellerup. Her kan de høre om de foreløbige planer for sundhedscentret og være med til at sætte deres præg på, hvad sundhedscentret kan tilbyde i fremtiden.

Sundhedsrådmand Dorthe Laustsen (SF) deltager i borgermødet.

- Etableringen af et sundhedscenter i Århus Vest er nødvendig, hvis kommunen skal kunne gå målrettet ind og højne sundhedsniveauet i Århus Vest. Og hvis sundhedscentret skal blive en succes, er det afgørende, at borgere i lokalområdet er med i processen - det er jo deres sundhedscenter, siger hun.

Projektleder Azadeh Afsar har inviteret bredt i lokalområdet, og for-venter at foreninger og beboere vil benytte sig af muligheden for at være med.