Ansøgningstallene er klar: Aarhus Universitet har fremgang

Aarhus Universitet oplever en fremgang i antallet af ansøgere. Det står klart efter ansøgerantallene er talt op tirsdag.

Foto: Aarhus Universitet

Tirsdag klokken 12 var der deadline for ansøgningerne til de videregående uddannelser. Og allerede nu har flere uddannelsesinstitutioner talt op, hvor mange ansøgninger, de har modtaget.

På Aarhus Universitet, der er den største videregående uddannelsesinstitution her i landet, oplever man fremgang. Aarhus Universitet har modtaget over 27.000 ansøgninger. Det er en stigning på ni procent i forhold til 2015.

Mere end 10.000 havde universitetet som topprioritet, og det er en stigning på fem procent i forhold til forrige år.

Alle universitetets fakulteter har haft stigning i antallet af ansøgere. Men fakultetet for Business og Social Science har haft den største fremgang på 13 procent. Her er det især uddannelserne Psykologi, Statskundskab og Economics and Business Administration, der har haft fremgang på 1. prioriteter.

På den næststørste videregående uddannelsesinstitution i Østjylland er der stort set status quo med antallet af ansøgere.

Målt udelukkende på de østjyske fakulteter har VIA University College modtaget 15.379 ansøgninger. Det er et beskedent fald på 0,9 procent.

Hos VIA University College har de kommende studerende været meget bevidste om at vælge studier, hvor jobmulighederne typisk er gode. Således har eksempelvis Global Business Engineering fået 181 ansøgere, og det er 60 procent flere end sidste år.

464 personer har søgt socialrådgiveruddannelsen som førsteprioritet, og det svarer til 18,4 procent flere end sidste år.

Bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed oplevede det største fald. Her gik ansøgertallet fra 522 sidste år til 387 i år. Et fald på knap 26 procent.

Den største af VIAs sundhedsuddannelser, sygeplejerskeuddannelsen, fik 1.423 ansøgere, svarende til et fald på knap fem procent, men der er stadig mere end dobbelt så mange førsteprioritetesansøgere (606), som der er plads til.

Den tredjestørste videregående uddannelsesinstitution er Erhvervsakademi Aarhus. Her har man modtaget i alt 5.796 ansøgninger. Det svarer til en stigning på seks procent i forhold til sidste år – og så er det værd at notere sig, at det er syvende år i træk, at der er fremgang i ansøgertallet.