Anbringelser: Læs rapporterne her

Onsdag udkom tre uvildige undersøgelser af Århus Kommunes håndtering af anbringelser af børn. Læs dem her.

På denne side kan du læse de tre uvildige undersøgelser om Århus Kommunes håndtering af anbringelsessager, der onsdag eftermiddag blev offentliggjort på byens rådhus.

To af undersøgelserne handler om en konkret sag, mens den tredje undersøger 47 anbringelsessager.

Nedenfor kan du læse rapporterne. I forhold til de officielle rapporter er der dog udeladt passager af personfølsom karakter.

Du kan desuden læse en pressemeddelelse fra den ansvarlige rådmand for socialområdet, Gert Bjerregaard (V), samt socialdirektør Erik Kaastrup-Hansens oplæg om sagen.

<b>LÆS RAPPORTER:</b>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/december/redegoerelse_mads_sag.pdf" target="_blank">Læs ikke-fortrolig udgave af rapport om Mads-sagen </a>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/december/anbefalinger_anbringelser.pdf" target="_blank">Læs ikke-fortrolig udgave af Center for Kvalitetsudviklings, Region Midtjylland, anbefalinger på baggrund af audit om konkret sag </a>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/december/kildedal_anbringelser.pdf" target="_blank">Læs ikke-fortrolig udgave af Karin Kildedals undersøgelse af den socialfaglige praksis i anbringelsessager og sager med omfattende hjælpeforanstaltninger i Århus Kommune, del I</a> (del II forventes primo 2009)

<b>LÆS PRESSEMEDDELELSE OG OPLÆG:</b>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/december/gert_bjerrregaard_prsmed.pdf" target="_blank">Læs socialrådmand Gert Bjerregaards (V) pressemeddelelse om sagen</a>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/december/socialdirektoer_anbringelser.pdf" target="_blank">Læs socialdirektør Erik Kaastrup-Hansens oplæg om sagen </a>

Se tv2oj.dk's tema om omsorgssvigt af børn