17.000 protester til kommunen

Tusindvis af randrusianere har skrevet under på, at det er en dårlig idé at lukke skoler.

Mindst 17.000 randrusianere synes, det er en dårlig idé, hvis byrådet i Randers som ventet lukker to af byens folkeskoler.

I dag udløber indsigelsesfristen i forhold til lukningerne af Hadsundvejens Skole og Nyvangskolen, og personalet i kulturel forvaltning her netop fået 17.000 protest-underskrifter ind ad døren. Underskrifterne er ifølge Randers Amtsavis en del af et omfattende materiale, som også rummer en pæn bunke indsigelser fra blandt andre elever og forældre ved de to truede skoler.

Foruden de mange protester, har eleverne og deres forældre også afleveret flere rapporter, der ser nærmere på, hvilke negative konsekvenser skolelukningerne vil få.

Randers Byråd tager endelig stilling til skolelukningerne i slutningen af november.