129 høringssvar om råstofplan

Region Midtjyllands råstofplan har været i offentlig høring

Foto: Colourbox

Region Midtjylland har modtaget 129 høringssvar i forbindelse med regionens planer for de kommende mange års råstofudvinding.

Det er borgere og virksomheder, som forsørger at præge, hvor regionen i fremtiden skal udvinde materialer som grus, sten og sand.

Råstofplanen har i foråret været i offentlig høring, og det har altså kastet 129 høringssvar af sig, og regionen står nu med yderligere 22 forslag til mulige nye graveområder - hvoraf nogle lodsejere har foreslået deres ejendom som graveområde, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for, at så mange har reageret på vores udkast til en råstofplan. Jeg er ikke i tvivl om, at reaktionerne er med til at gøre planen bedre, siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland,

Han fortsætter:

- Vi skal jo både sikre tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til veje, sygehusbyggerier og andre anlæg og samtidig undgå at genere naturen og borgerne mere end højst nødvendigt.

Se: Kæmper mod grusgrav

TV 2 | ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, hvordan borgere i Hyllested er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at placere en grusgrav ved landsbyen.

I høringen har borgere og virksomheder foreslået 22 nye gravområder. I debatoplægget, der var til høring, var der lagt op til 23 nye graveområder, og dermed er der nu 45 graveområder i spil.

Region Midtjylland skal nu gennemgå de mange høringssvar og udarbejde et nyt forslag til råstofplanen inden årsskiftet. Herefter skal regionsrådet vedtage planen, som så skal ud i en offentlig høring igen.