Så mange penge får din kommune til flere pædagoger

Pengene er der - det kniber mere med at finde pædagogerne.

208 millioner kroner plus det løse.

Så mange penge er der afsat til at ansætte flere pædagoger i de østjyske daginstitutioner i 2023. Det viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Pengene tilføres som følge af den aftale, regeringen og støttepartierne i 2020 indgik om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. 

Aftalen skal sikre, at der fra 2024 er minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuerne og minimum en pædagogisk medarbejder for hvert sjette barn i børnehaverne.

Her kan du se, hvor mange penge din kommune får:

KommuneKronerÅrsværk
Aarhus79.751.000160,8
Randers25.210.00050,8
Norddjurs7.631.00015,4
Syddjurs9.608.00019,4
Favrskov12.337.00024,9
Skanderborg19.456.00039,2
Silkeborg25.995.00052,4
Samsø563.0001,1
Odder5.306.00010,7
Horsens22.842.00046
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

De forventede tilskudsbeløb er opgjort med forbehold for, at midlerne fastholdes på finansloven for 2023.

Dystre fremtidsudsigter

I Østjylland svarer pengene til 420 årsværk - altså 420 flere pædagoger. Spørgsmålet er bare, om de findes?

For bare en måned siden kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om mangel på pædagoger.

- Når vi slår stillinger op i Skanderborg Kommune, kan vi se, at det gør de også i Favrskov, Horsens og Silkeborg og Aarhus, sagde Helle Lund-Pedersen, der er leder for syv daginstitutioner i Skanderborg Kommune dengang.

Her kom det frem, at landets pædagoguddannelser har fået 626 færre ansøgere i forhold til året før, hvilket svarer til et fald på 13 procent.

Og fremtiden ser dyster ud, når det gælder om at sikre minimumsnormeringer.

En analyse af DAMVAD Analytics lavet for Danske Professionshøjskoler i 2021 viser, at der forventes at mangle 13.700 pædagoger i 2030. Ifølge fremskrivningen vil det stå værst til i Østjylland med en mangel på 3400 pædagoger.