Beredskabet slår alarm: Vi er ikke klar til ny type brande

Beredskabet mangler udstyr og erfaringer til at tackle farlige brande i el- og hybridbiler.

Hvis en el – eller hybridbil bryder i brand, risikerer brandfolk at stå med en kompliceret brand, der tager lang tid at slukke.

Det viser et få dage gammelt eksempel fra Sorø på Sjælland. Og derfor efterlyser brandvæsnet i det østjyske både nyt udstyr og mere viden, der kan forhindre, at bilbrande løber løbsk.

En lignende brand kan nemlig meget vel trække ud, hvis den sker i Jylland, forklarer Kasper Sønderdahl, der er beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen.

- Lige nu er vi nødt til at foretage manuel køling. Og et elbils-batteri kræver måske 24 timer, før temperaturen er så langt nede, at batterierne ikke selvantænder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Det er en meget vanskeligere opgave, end vi hidtil har kunne konstatere med brande i almindelige biler

- Rasmus Storgaard, formand for Danske Beredskabers arbejdsgruppe om elbiler

Og en situation som den i Sorø kan presse beredskabet, fordi brandfolkene kun må arbejde i nærheden af en brændende elbil i begrænset tid, vurderer han.

- Det er klart, det koster enormt meget manpower. Og samtidig er gassen fra batterierne så giftig, at selvom vi er er åndedrætsbeskyttede, så kommer det til at koste enorme ressourcer på vores brandfolk, siger Kasper Sønderdahl.

Specialkøretøj tilkaldt i Sorø

Brande i el- og hybridbiler er sjældne. Men udfordringen bunder i de lithium-batterier, bilerne er udstyret med, oplyser Østjyllands Brandvæsen.

I Sorø havde brandfolkene så svært ved at få bugt med ilden og røgudviklingen, at området måtte evakueres på grund af giftig røg, og et specialkøretøj med adresse knap 90 kilometer væk i Gentofte måtte rekvireres. Et køretøj med et stort vandbassin, som man kan sænke en brændende genstand – i dette tilfælde en bil – ned i.

En hybridbil sænkes ned i containeren for at slukke ilden.
En hybridbil sænkes ned i containeren for at slukke ilden. Foto: Rene Lind/BYRD

Beredskabsstyrelsens presseafdeling oplyser til TV2 Østjylland, at det konkrete køretøj er det eneste af sin slags i Danmark. Og beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl ser da også meget gerne, at beredskabet i det jyske bliver forstærket med et lignende køretøj.

Og så frygter han, at brandvæsnet bliver udfordret, hvis der opstår brand i for eksempel et parkeringshus, hvorfor han foreslår, at en containerbil suppleres af en såkaldt brandslukningsrobot.

- Den kan trække køretøjet ud af en p-kælder, hvor vi så ville kunne løfte det op i en container, hvor det er forsvarligt, at det står og nedkøler, forklarer Kasper Sønderdahl, der mener, at Østjyllands Brandvæsen på den måde også vil kunne tilbyde assistance i andre områder i Jylland.

Brancheorganisation bakker op

Antallet af el- og hybridbiler stiger i Danmark. Af den årsag vil også brancheorganisationen Danske Beredskaber gerne være på forkant med udviklingen.

- Det er en meget vanskeligere opgave, end vi hidtil har kunne konstatere med brande i almindelige biler. Det kræver uddannelse. Det kræver udstyr. Og der er nogle risici forbundet med de her brande, siger Rasmus Storgaard, der er formand for Danske Beredskabers arbejdsgruppe om elbiler, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos regeringen er man lydhør. Socialdemokratiets beredskabsordfører, Jan Johansen, erkender, at vi i Danmark ikke er helt med på udviklingen, når det kommer til brande i for eksempel elbiler. Han pointerer, at man allerede er i gang på EU-niveau, og han lover derudover at sætte fart i udviklingen herhjemme.

- Der er ingen tvivl om, at det her bliver der sat gang i. Og jeg har snakket med ministeriet, og vi skal finde ud af, hvor langt er vi egentlig, så vi kan sætte turbo på det, siger Jan Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.