Samsø-rute tager trafik fra Hou

15-25 procent af trafikken anslås at forsvinde

En ny Samsø-færge kan fjerne 100.000 passagerer fra Hou-ruten pr. år.

En ny direkte færgerute mellem Samsø og Aarhus vi fjerne mellem 15 og 25 procent af trafikgrundlaget for den nuværende Hou-Samsø-rute, fremgår det af en rapport om Samsøs trafikforbindelser udarbejdet for Trafikstyrelsen.

I konkrete tal anslå det, at Hou-ruten kommer til at miste 60-90.000 passagerer, men ifølge rapporten vil det næppe ramme så hårdt økonomisk, som tallene antyder, fordi mange af passagererne rejser med stor rabat.

Beregningerne bygger på indsættelse af "en stabil og troværdig betjening" af Samsø-Aarhus-ruten.

Størsteparten af passagererne formodes at være landgangs- og bilpassagerer, der rejser fra et område i rimelig afstand fra Århus Havn, samt samsinger der har destination i Århus by. Fælles for alle er, at det vil være mere hensigtsmæssigt med en direkte rute og således undgå busturen til/fra Hou, eller at medbringe egen bil til/fra Århus, hedder det i rapporten.

De økonomiske konsekvenser for Sælvig-Hou ruten er ikke beregnet. Men da såvel samsinger med og uden bil, og en del af landgangspassagererne rejser til meget rabatterede priser, vil den økonomiske påvirkning af Sælvig-Hou ikke slå igennem i samme størrelsesorden som trafikoverflytningen antyder, hedder det i rapporten. 

Dettilføjes, at analysen af potentialet for Sælvig-Hou viser, at der stadig kan skabes vækst på denne rute.

Dette sandsynliggøres også af det store antal udsolgt afgange i ferier, weekends og helligdage, hedder det.