Ny jernbane går uden om Skanderborg: Flertal i Odder er bekymret

I Odder er et flertal i byrådet bekymret for, at Skanderborg Station bliver forsømt, når der skal lægges ny jernbane

I Odder Kommune bliver panderynkerne dybe med udsigten til, at et kommende højhastighedstog ikke vil gøre et stop i nabobyen Skanderborg.

BaneDanmark er i gang med at undersøge, hvor jernbanen til fremtidens hurtigtog skal gå gennem Østjylland.

Helt konkret er planerne at lægge en jernbane mellem Hovedgård og Hasselager for at reducere rejsetiden mellem Aarhus og Odense til at vare kun en time. I dag varer denne tur over halvanden time.

Ifølge BaneDanmarks planer vil linjeføringen mellem Hovedgård og Hasselager reducere rejsetiden for de tog, der kører mellem Aarhus og Horsens, på op til seks minutter og samtidigt aflaste den eksisterende strækning via Skanderborg. Derudover bliver banen elektrificeret, og togene vil kunne nå op til 250 kilometer i timen.

Læs også Flertal i byrådet: Ny jernbanelinje skal gå gennem Solbjerg

Men et flertal i byrådet i Odder Kommune udtrykker bekymring for, at banen bliver ført uden om Skanderborg. Det fremgår af kommunens svar til BaneDanmark.

- Odder Byråd ser dog med stor bekymring på, hvordan Skanderborg Stations funktion som trafikknudepunkt for det sydlige Østjylland, væsentligt forringes som følge af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager. Dette vil betyde en mærkbar forringelse for borgerne i Odder Kommune. Odder Byråd opfordrer derfor til at beslutningen om en ny banelinje genovervejes, og kan ikke anbefale nogle af de foreslåede linjeføringer, står der i høringssvaret.

Det er et flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der står bag høringsforslaget, der blev diskuteret på byrådsmødet i februar.

At man ikke kan stige på højhastighedstog i Skanderborg vil have konsekvenser for de borgere, der skal til møder i landets store byer, mener de blandt andet i Venstre.

- Odder Kommunes borgere får længere transporttid til København. Det bliver besværligt og dyrere. Odder Kommunes borgere skal lade sig transportere til Aarhus. Skanderborg er et godt sted at parkere for at komme med toget, siger Hans Hamman (V).

Togfonden

Som led i Togfonden DK - et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og DF - skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning forventes at blive cirka 23-24 km lang, og løber fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus. Der er afsat 3,5 milliarder kroner til projektet i 2017-priser. 

Arbejdet med at reducere rejsetiden er en del af Togfonden, der er en politisk aftale fra 2014, der blev indført af den forhenværende SRSF-regering. En del af aftalen var den såkaldte Timemodel, der skal sikre, at der kun er én times kørsel mellem landets større byer. 

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten vil ikke bakke op om dele af formuleringerne, der er i høringsforslaget. Socialdemokratiet vil nemlig ikke være med til at skrive, at kommunen er ’bekymrede’ og heller ikke at skrive, at man afviser de tre linjeforslag fra BaneDanmark.

- Jeg bakker op om togfonden og timeplanen. Det er vigtigt, at vi kan løfte blikket på den større helhed, på den måde er der flere hensyn i den er sag. Vi tænker, der nok skal blive opretholdt en rimelig strækning, for det er jo et område i udvikling, siger Lone Jakobi Sørensen (S), der er viceborgmester i Odder Kommune.

Men Socialdemokraterne i Odder mener også, det er vigtigt at understrege over for BaneDanmark, at både stationerne i Skanderborg og Horsens er vigtige for borgerne i Odder, og at man ikke vil have forringelser i forhold til, hvordan togdriften er i dag.

02:22

Her kan du se BaneDanmarks visualisering af den såkaldte centrale linjeføring. Det er én af de tre linjer, som BaneDanmark er ved at undersøge. 

Luk video

- Odderborgere befinder sig jo ikke kun i Odder. Vi er en udpendler kommune. Der er jo odderborgere, der bliver glade for timeplanen, når de kommer til at bruge togene i arbejdsøjemed. Vi vil jo gerne have, at der bliver brugt offentlig transport, frem for man sætter sig i bilen, siger Lone Jakobi Sørensen.

Det er anslået, at det vil koste 3,5 milliarder at anlægge den hurtige bane mellem Hovedgård og Hasselager. Da Venstre overtog regeringsmagten ”arvede” de også Togfonden. Men de er generelt modstandere af projektet, og det udmønter sig også i byrådssalen på Odder Rådhus.

- Det er projektet, vi er kede af. Jeg har ingen holdning til de forskellige linjeføringer, Odder bliver ikke ramt ret hårdt. Det er generelt projektet, siger Hans Hammann (V), der er medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I Aarhus Kommune har man valgt at støtte den linjeføring, der skal gå gennem Solbjerg by - til stor utilfredshed for byens borgere. Se mere i indslaget fra forrige uge herunder. 

02:12 Luk video