Mistænkt for sexlege

Kommunen har fritaget pædagog

Odder Kommune har fritaget en medarbejder i Randlev Børnehave for tjeneste, mens det undersøges om den pågældende har gennemført lege med seksuelle undertoner sammen med en gruppe af institutionens børn.

- Efter de oplysninger vi har, har der ikke været tale om seksuelle overgreb mod børnene, men om lege med seksuelle undertoner. For at få sagen fuldt belyst, har vi bedt politiet om at indlede en undersøgelse, siger kulturdirektør Gerda Pedersen.

Repræsentanter fra kommunen haft et møde med forældrene til de børn, der har været involveret i legene med pædagogen. På mødet deltog også en krisepsykolog, som forældrene efter behov kan trække på.

Tilbuddet om krisepsykolog er også givet til institutionens personale, herunder også den pædagog, der nu er fritaget for tjeneste.

De øvrige forældre i institutionen er blevet orienteret som sagen ved et fællesmøde.