Sælpest måske aftagende

Skov- og Naturstyrelsen nærer håb om, at sælpesten på Anholt er ved at gå i sig selv.

Foto: Morten Rasmussen

Skov- og Naturstyrelsens opsynsmand på Kattegatøen Anholt, Morten Abildstrøm, finder nu færre døde og syge dyr, når han besøger den lokale sælkoloni. Og der er endnu ikke indberettet fund af døde dyr andre steder i landet, oplyser skovrider i styrelsen Henrik Lykke Sørensen.

- Det er nok for tidligt at konkludere noget, men det tyder på, at det ikke breder sig så meget, siger skovrideren.

Styrelsens opsynsmand fandt søndag, efter at have holdt sig væk fra sælkolonien i tre dage, kun tre døde dyr, og observerede kun ét enkelt eksemplar, som så syg ud. I alt er der fundet knap 60 døde sæler.

Det er den spættede sæl, som får sygdommen, mens den langt mindre talrige gråsæl ikke bliver syg af virussen, phocine distemper. I 2002, hvor der sidst var epidemi, døde 3400 spættede sæler, svarende til 30 procent af hele den danske bestand. I 1988 døde 60 procent af bestanden.

I løbet af denne uge sejler Skov- og Naturstyrelsen til Hesselø ud for Nordsjælland for at tjekke, om bestanden dér er smittet. Den plejer megen omgang med sælerne på Anholt.