Mary skal udsætte forhistoriske fisk i Kattegat

De fleste danske rokker er truet af udryddelse. Derfor udsætter Kronprinsesse Mary 50 sømrokker i Kattegat.

Kronprinsesse Mary overtog posten som præsident i WWF Verdensnaturfonden fra Prins Henrik. Foto: Free

Der mangler rokker i Kattegat. For de store flade fisk er rovdyr og spiller derfor en vigtig rolle i havet ved at holde det øvrige marine liv i en sund balance. 

Derfor har Kattegatcenteret, WWF Verdensnaturfonden og H&M opdrættet 50 rokker af arten sømrokke, som Kronprinsesse Mary i august skal lukke ud i Kattegat. 

Læs også VIDEO: Kom med på jagt efter Østjyllands skjulte perler

 - Det danske havmiljø er under et enormt pres fra intensivt fiskeri, forurening og udledning af næringsstoffer fra landbruget. Det gælder også sømrokken, der er en ikonisk og på sin vis eksotisk art i danske farvande. Derfor er jeg også særligt stolt over dette projekt, der skal skabe ny viden og opmærksomhed om sømrokken, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. 

Sømrokkerne er blevet opfostret på Kattegatcenteret, som har fået tilladelse til at udsætte i alt 50 dyr. Foto: Free

Forhistorisk levn

I de pressede danske have er det især de store rovfisk som hajer og rokker, der har det svært. Og det er rigtig ærgerligt, for rokken er en forhistorisk art, der har overlevet dinosaurerne. Det er 425 millioner år siden rokkerne kom til verden og i Danmark lever der i alt 14 forskellige rokkearter.

Når det er kronprinsesse Mary, som skal sætte de opdrættede rokker ud i naturen, så skyldes det, at hun har overtaget Prins Henriks post som præsident i WWF Verdensnaturfonden.  

Læs også VIDEO: Liv har givet liv til sund sælunge

- Vi er meget glade for Kronprinsessens deltagelse i rokkeudsætningen i dag, og sammen med H&M og Kattegatcentret håber vi at skabe større fascination af nogle af de arter, som har eksisteret i længst tid på vores klode. For med fascination følger begejstring, og det giver en lyst til at beskytte naturen, som der i den grad er behov for i dag, siger generalsekretær Bo Øksnebjerg.

Udsættelsen af rokker

Kattegatcenteret har opdættet 50 sømrokker, som skal udsættes. 

Kronprinsesse Mary vil den 19. august være med til at udsætte de første fem. 

De øvrige dyr udsættes lidt ad gangen frem til den 30. august. 

Fiskere, der får sømrokker i nettet, opfordres til at sætte rokken ud igen, hvis den stadig er i live. Er det én af de 50 opdrættede rokker, bliver de belønnet for at aflæse rokkens mærke og videregive informationer om, hvor de fandt rokken, til en database.