Skanderborg Kommune

OVERBLIK: I Skanderborg er selve kommunens styringsmodel til diskussion. Skal politikerne have mere eller mindre magt og ansvar?

 

I Skanderborg blev Jørgen Gaarde (S) i 2013 genvalgt som borgmester, og han må også regnes som favoritten til at indtage borgmesterkontoret efter valget d. 21. november.

Økonomien er stabil, og den såkaldte Skanderborg-model har længe sikret arbejdsro for det kommunale embedsværk.

Skanderborg-modellen blev i 2009 optaget i Den Danske Ledelseskanon, og den har kort fortalt forsøgt at give politikerne - og særligt borgmesteren - ansvaret for den overordnede styring og kurs, mens ansvaret for den direkte forvaltning og drift er blevet uddelegeret til lederne af de kommunale servicetilbud.

Jørgen Gaarde (S) og Anders Rosenstand Laugesen (V)

For førsteudfordreren til borgmesterkæden, Anders Rosenstand Laugesen (V), er tiden inde til et eftersyn af styringsmodellen. Han mener, at centraladministrationen og borgmesteren er blevet for magtfuld, og han vil have politikerne tættere på den direkte forvaltning.

I første omgang står Anders Rosenstand Laugesen imidlertid overfor den udfordring, at han er et forholdsvist ubeskrevet kommunalpolitisk blad. Han sidder ikke i byrådet og kommer fra en position som underviser ved Aarhus-universitet.

 

I den borgerlige lejr er der ved at være enighed om en revision af Skanderborg-modellen.

Personlige stemmer i 2013

Jørgen Gaarde (S) - 4.443
Søren Erik Pedersen (V) - 1.156
Jens Grønlund (V) - 810
Tage Nielsen (R) - 773
Claus Leick (SF) - 763

Selvom en diskussion af kommunale ledelsesprincipper næppe sælger mange billetter blandt vælgerne, bliver det givetvist én af valgets omdrejningspunkter.

Derudover er Skanderborg Kommune én af de kommuner, der bruger færrest penge pr. skoleelev.

Det vil Venstre ændre på, og derfor bliver folkeskoleområdet også én af valgets temaer. I forlængelse heraf kan Ry-sagen, hvor fire drenge kastede en benzinbombe på en skolekammerat, blive aktuel.

Fungerer SSP-indsatsen i kommunen, og skal samarbejdet mellem skole og forældre styrkes?

 

I Skanderborg Kommune sidder seks partier på de 29 pladser i byrådet.

Fordeling af mandater i byrådet

S: 13
R: 2
SF: 2
DF: 2
V: 9
EL: 1

Det Konservative Folkeparti sad ellers på den ene af pladserne, men i 2016 besluttede Jan Krogh Rasmussen at skifte til Socialdemokratiet, da han og den konservative ledelse var uenige om, hvorvidt man skulle fortsætte et mangeårigt samarbejde med socialdemokraterne.

Dermed stiller konservative med en ny spidskandidat i form af Thomas Cordtz, som skal sikre partiet en plads i byrådet, og samtidig håber Alternativet, Liberal Alliance og Nye Borgerlige på at blive valgt ind.

På den borgerlige fløj har Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige indgået valgforbund, og selvom de konservative også fik buddet om at deltage, valgte de at afstå.  

Borgmester Jørgen Gaarde kan glæde sig over et bredt valgforbund i rød blok, hvor Aletnativet og énmandslisten Sammenholdet tilslutter sig Socialdemokratiet, SF og Enhedslistens valgforbund. Partierne peger på Jørgen Gaarde som borgmester.

 

 

(Ikoner fra www.flaticon.com af: EucalypVectors MarketNikita Golubev og Smashicons)