Region Midtjylland: Hvem skal overtage efter Kong Bent?

OVERBLIK: Hvad er der på spil ved regionsrådsvalget?

Region Midtjylland har de seneste 10 år været synonym med Bent Hansen.

Den socialdemokratiske regionsrådsformand fik i 2013 over 104.000 personlige stemmer, og han kunne samle alle partier i regionsrådet til en konstitueringsaftale.

Efter valget d. 21. november er det slut. Bent Hansen trækker sig tilbage, og dermed er banen kridtet op til en kamp om at blive arvtager.

Anders Kühnau (S) og Carsten Kissmeyer (V) er de oplagte kandidater til kampen om at over tage efter Bent Hansen (S).
Anders Kühnau (S) og Carsten Kissmeyer (V) er de oplagte kandidater til kampen om at over tage efter Bent Hansen (S).

Skal den socialdemokratiske kronprins, Anders Kühnau, overtage tøjlerne fra sin mentor, eller skal det lykkes den populære Venstre-borgmester, Carsten Kissmeyer, at erobre posten?

Øst mod vest

I september sidste år blev Anders Kühnau udnævnt som næstformand i regionsrådet, og dermed har han været i en slags mesterlære hos Bent Hansen.

Det taler til Anders Kühnaus fordel, at mange af de mere befolkningsrige østjyske byer traditionelt set stemmer socialdemokratisk, og samtidig har politiske resultater at vise frem i form af sit arbejde med sygehusvæsenet i regionen.

Sundhedssektoren og psykiatrien er helt centrale for det forestående regionsrådsvalg
Sundhedssektoren og psykiatrien er helt centrale for det forestående regionsrådsvalg

Hos Venstre lugter man blod med udsigten til Bent Hansens forestående farvel. 

Derfor har man også valgt Carsten Kissmeyer, der er borgmester i Ikast-Brande, som spidskandidat. Han vil utvivlsomt trække mange vestjyske stemmer - og muligvis også blandt socialdemokratiske vælgere, som tidligere har stemt på Bent Hansen.

Konservativt wildcard

Selvom Socialdemokratiet og Venstre med al sandsynlighed kommer til at kæmpe om formandsposten, skal man ikke afskrive Det Konservative Folkepartis Nicolaj Bang som en mulig outsider.

Nicolaj Bang (K) kan komme i spil til formandsposten, hvis de konservative bliver tungen på vægtskålen
Nicolaj Bang (K) kan komme i spil til formandsposten, hvis de konservative bliver tungen på vægtskålen

Ender de konservative med at blive tungen på vægtskålen, kan man forestille sig et scenarie, hvor socialdemokraterne peger på Nicolaj Bang som regionsrådsformand mod at få andre tunge poster.

Nicolai Bang profilerer sig selv som et reelt alternativ til spidskandidaterne fra Socialdemokratiet og Venstre, men det vil først vise sig, om der er noget om snakken, når stemmerne begynder at blive optalt. 

Psykiatrien på dagsordenen

Valgkampen op til regionsrådsvalget bliver formentlig præget af tre store emner.

Psykiatrien kommer helt sikkert til at fylde i den politiske debat. Alene det faktum, at en gruppe ansatte fra psykiatrien stiller op til valget under navnet "Psykiatrilisten", vidner om, at ómrådet bliver en varm kartoffel.

Psykiatrilisten går til valg på at forbedre vilkårene for både patienter og ansatte.

Fordeling af mandater i regionsrådet

Sygehuse for alle

Et andet stort tema er sundhedsvæsenet, hvor der har fundet en række besparelser sted. 

Debatten vil i høj grad gå på, om vi rent faktisk kan være sikre på at få behandling, hvis vi bliver syge eller kommer til skade.

For mange i landdistrikterne er der blevet  længere til behandling på et sygehus. Samtidig er der på mange afdelinger blevet skåret helt ind til benet, fordi der gennem en årerække har været et krav om, at der skal effektiveres for to procent om året.

Det har fået sygeplejersker, læger og andet personale til advare mod, at der nu er blevet skåret alt for meget, og det går ud over patienterne. 

De regionale busruter

Den offentlige transport bliver formentlig også et af valgkampens omdrejningspunkter.

Den offentlige transport kommer formentlig til at være en varm kartoffel under valgkampen
Den offentlige transport kommer formentlig til at være en varm kartoffel under valgkampen

Region Midtjylland vil spare 34 millioner kroner på busser, og det har fået borgere uden for de større byer til at frygte for, at de bliver afskåret fra omverdenen. 

Hvordan skal børnene komme i skole? Og bliver husene usælgelige? 

Derudover vil prioriteringen af det storstilede letbaneprojekt i Aarhus givetvis også blive kritiseret. Bliver de øvrige byer og landsbyer nedprioriteriet til fordel for et letbanenet, som endnu ikke når de mindre byer i oplandet?