Gudenåen genoprettes: Til gavn for både fugl, fisk, planter – og mennesker

Gudenåen skal genoprettes, og ønsket er, at dyre- og plantelivet vil blomstre ved åens forløb ved Mossø

Gudenåen er gudesmuk - også ved Klostermølle ved den store Mossø. Men livet i åen har trange kår.

Derfor blev der onsdag taget første spadestik til at genoprette åens oprindelige forløb.

Laksen og ørreden kan ikke finde ud af at benytte den fisketrappe, der i sin tid er blevet lavet. Derfor har EU sat et projekt i gang, der skal frem og tilbage.

- En del af den statslige indsatsplan er vandløbsprojekter. Der ligger en hel plan for Danmark, og særligt for Gudenåen om at føre den tilbage til det naturlige løb til gavn for fisk, fauna og fugle, siger Peter Sørensen (S), der er borgmester i Horsens Kommune.

Fiskene kan ikke bruge den fisketrappe, der er ved Klostermølle. Det er blandt andet derfor man nu vil genoprette Gudenåen, så fiskene bedre kan komme forbi.
Fiskene kan ikke bruge den fisketrappe, der er ved Klostermølle. Det er blandt andet derfor man nu vil genoprette Gudenåen, så fiskene bedre kan komme forbi.

Udover at hjælpe fiskene, så vil projektet genskabe den oprindelige natur

- Det kommer til at skabe en kolossal dynamik hernede. Når der bare ligger et dødt træ lige pludselig, hvor der ikke før var noget. Så kommer der masser af insekter, der kan bo der, der gro nogle sjove svampe. Alt muligt kommer pludseligt i gang, siger Simon Marsbøll, der er biolog i Horsens Kommune.

Laver ferskvandsdelta

Helt konkret vil man uddybe Døde Å, som faktisk er den oprindelige å. I dag løber vandet dog i Klosterkanalen, som munke fra Voer Kloster oprettede allerede i 1100-tallet. Kanalen var oprettet for at kunne drive munkenes mølle, der malede korn.

Målet med at genoprette det naturlige forløb af åen er at lave et ferskvandsdelta ved Mossø, som er Jyllands største sø.

Ønsket er, at naturen får lov til at udvikle sig, og på den måde skabe et livligt dyre- og planteliv.

- Det overordnede mål er, at naturen skal have det godt. Vi ser i det her område, at tranerne er vendt tilbage for at yngle. Vi har blomster, vi ikke har set i rigtig mange år, og vi kan også se, at vores ferskvandsfisk har det meget bedre, siger Peter Sørensen.

Udviklingen af naturen er noget, som også vi mennesker kan få glæde af.

 

- Der er flere steder, hvor man kan se fugle. Der er udsigtspunkter og så videre, så man kan få sig en ordentlig naturoplevelse ved at komme herud, siger Simon Marsbøll.

Lodsejere bakker op

For at kunne igangsætte projektet skulle de 40 lodsejere i området give grønt lys.

- Alle de kreaturer, der græsser om sommeren derude, de havde mange gange svært ved at finde nogle steder, der var tørt. Derfor kunne vi godt se, os der bor herude, at det vil være godt, hvis åen bliver renset op, siger Niels Godrum.

Hvis vejret fortsætter lige som nu, så forventes det, at man er færdige med projektet inden jul. Herefter er det op til naturen.

- Der er længe i mellem, man får mulighed for at lade naturen selv bestemme, siger Simon Marsbøll.