Psykisk skadet efter jagtulykke

Kræver erstatning efter ulykke nær Kollerup Gods ved Hadsten

Mere end 11 år efter en ulykke under en jagt nær Hadsten skal dommere i Højesteret se nærmere på de skader, som den sårede blev udsat for.

På Kollerup Gods nær Hadsten blev jægeren skudt ned bagfra. Han blev ramt af i alt 90 hagl på overkroppen og i hovedet og faldt bevidstløs om.

Lige siden har manden været plaget som følge af vådeskudsulykken. Således har han ifølge lægeerklæringer udviklet posttraumatisk stress-syndrom.

Desuden er offerets personlighed varigt blevet ændret, og ulykken har også fået den konsekvens, at han ikke har været i stand til at færdiggøre et ph.d.-projekt ved Handelshøjskolen i Aarhus.

Kræver 1,7 mio. kr.
Det er nogle af de forhold, som mandens advokat, Birgitte Pedersen fra firmaet HjulmandKaptain i den kommende uge i Højesteret vil fremhæve som begrundelse for kravet om i alt 1,7 millioner kroner for tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste og mén.

Derimod mener advokaten for den mand, der affyrede geværet og uheldigt ramte den foranstående jæger, at der ikke er grundlag for yderligere erstatning end de 300.000 kroner, som allerede er blevet udbetalt.

Sagen har i jægerkredse ført til en del debat. For eksempel har Dansk Land- og Strandjagtsforening beskyldt Danmarks Jægerforbund for ikke i tilstrækkelig grad at have hjulpet offeret.

Vurderet af flere læger
Danmarks Jægerforbund ejer næsten halvdelen af Dansk Jagtforsikring, som skal udrede erstatningen. Men jægerforbundets formand har meldt hus forbi og har henvist til, at Vestre Landsret i 2010 fastslog, at der ikke var grundlag for yderligere erstatning.

Skaderne har været til vurdering hos flere læger, herunder Retslægerådet, ligesom Arbejdsskadestyrelsen har udtalt sig om den tragiske hændelse, som fandt sted 1. oktober 2000.

Et af emnerne i Højesteret bliver, om der kan bevises en sammenhæng mellem mandens lidelser og vådeskuddet. Og parterne er også uenige om, hvorvidt hændelsen har karakter af en katastrofe eller ej.