Emhætte skal opsamle kobøvser i nyt forskningsforsøg

Køer fra Thorsø ved Hammel er med i et nyt projekt, hvor man forsøger at reducere mængden af drivhusgasser fra køernes gylp og bøvser gennem en emhætte.

01:42

VIDEO: Landmand Anders Skovsen Jensen er med i projektet sammen med sine 160 køer.

Koen er en af dyrerigets største klimasyndere. Dens udåndingsluft indeholder nemlig drivhusgassen metan. 

I en stald i Thorsø ved Hammel er 160 køer med i et nyt projekt, der skal undersøge, hvordan mængden af disse gasser kan reduceres.

Som aktiv landmand føler man jo, at man er forpligtet til at gøre så meget, man kan for miljøet.

Anders Skovsen Jensen, landmand, Thorsø

Stalden ejes af landmand Anders Skovsen Jensen, der er glad for at kunne være en del af udviklingen.

- Som aktiv landmand føler man jo, at man er forpligtet til at gøre så meget, man kan for miljøet, fortæller Anders Skovsen Jensen til TV2 ØSTJYLLAND. 

00:25

Anders Skovsen Jensen forklarer, hvordan metan fra køernes vomme udslippes og opsamles.

Luk video

En lang emhætte

Metanen stammer fra koens tarmsystem, der slippes ud i luften gennem gylp og bøvser, når koen hviler sig. 

- Vi har sat en lang emhætte over køernes hoveder, hvor de i forvejen ligger i 16-17 timer hver dag og tygger drøv, fortæller Michael Holm til TV2 ØSTJYLLAND. Han er chefforsker i SEGES, der står bag projektet.

Projektet er dog langt fra i mål endnu. Indtil videre undersøger SEGES, der er en del af Landbrug & Fødevarer, hvor meget metan man kan samle.

Vores målsætning er at fange 50 procent af metanen fra kostalden i 10-15 procent af luften, så vi bedre kan få det igennem et rensefilter.

Michael Holm, chefforsker, SEGES

- Når der er foder i maven, dannes der gas, som skal op. Det er naturligt, at koen bøvser det op. Metanen bliver suget op igennem nogle rør. Så er der en computer, der registrerer, hvor meget man potentielt kan samle op, fortæller landmand Anders Skovsen Jensen. 

Målsætning på 50 procent

Indtil videre udslippes metanen, som den plejer. Næste step i forsøget er at finde frem til nogle bakterier via forskning, der kan omsætte metanen.

I kostalden i Hammel er der sat en lang emhætte op til at opsamle metanen fra køerne.  Foto: Michael Holm/SEGES

- Vores målsætning er at fange 50 procent af metanen fra kostalden i 10-15 procent af luften, så vi bedre kan få det igennem et rensefilter. Lige nu er vi oppe på 30-35 procent, fortæller Michael Holm.

Inden 2030 skal mængden af udledningen af klimagasser reduceres med 39 procent i Danmark.