Regionens sociale tilbud på hjemmeside

Borgere og sagsbehandlere har fået nyt redskab til at skaffe sig et overblik over regionens sociale tilbud.

Region Midtjylland har nu fået samlet alle de sociale tilbud på ét sted nemlig tilbudsportalen.dk, hvorborgere og andre få et samlet overblik.

- Det har været en stor opgave - men det er en rigtig god service for både sagsbehandlere og borgere, da de nu kan finde information om vores tilbud via portalen og derved matche et tilbud til borgernes behov, fastslår Anne Jastrup, som er direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.

Tilbudsportalen er en landsdækkende portal og indeholder oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område.

Derudover er der oplysninger om behandlingstilbud efter sundhedsloven til alkoholmisbrugere og information om almene ældreboliger - specielt for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For sagsbehandleren betyder det nye redskab, at det bliver lettere og hurtigere at matche en borgers konkrete behov med de muligheder, der findes. Borgerne kan bruge portalen til at skabe sig et overblik over tilbuddene, og se hvad de indeholder.

Da Tilbudsprotalen stadig er ny, kan der stadig forekomme forstyrrelser på hjemmesiden.

Men prøv selv på <a href="http://www.tilbudsportalen.dk" target="_blank">www.tilbudsportalen.dk</a>