Randers skal ligne Skejby: Sygehus renoveres for 745 mio. kroner

Region Midtjylland har afsat penge til en gennemgribende renovering, der begynder allerede i år

Sådan kommer den nye forhal til at se ud. Foto: Aarhus Arkitekterne

Regionshospitalet Randers skal opgraderes til at være et mere moderne sygehus i samme klasse som eksempelvis supersygehuset i Skejby. 

Det er visionen, som nu også bliver en realitet. Region Midtjylland har netop bevilliget 745 kroner til en årelang renovering af hospitalet, der så småt begynder i år.

Læs også Fyret hospitalsdirektør kommenterer sin pludselige afgang

Ifølge sygehusdirektør Jonas Dahl skal hospitalet have mere imødekommende omgivelser og være nemmere at finde rundt på for patienterne. Derfor begynder arbejdet i år med at opføre en helt ny forhal. 

- Det skal være en bedre oplevelse for patienterne, når de kommer her til, siger han. 

Ovenpå Akutafdelingen er planen, at der skal bygges et helt nyt sengeafsnit. De gamle sengestuer med fire senge, som man kender dem i dag, skal væk til fordel for enmands-stuer.

Læs også Rikke redder julen for familie med barn på Skejby

Det betyder dog ikke, at antallet af senge bliver skåret drastisk lige med det samme. Der vil være tale om en gradvis udtyndning. 

- Sengene har løbende fulgt med udviklingen. Enkelt-sengene er et udtryk for, at patienterne generelt kommer til at være kortere tid på hospitalet ligesom i Skejby, fordi de bliver behandlet ambulant, forklarer Jonas Dahl om det mindskede behov for store sengestuer. 

Den nye etage vil blive bygget i 2024 og fremefter og vil ifølge hospitalsdirektøren generelt føre til en større opgfradering af de forskellige afdelinger på hospitalet. 

Plan for renoveringen af Regionshospitalet Randers

  • Hospitalets fysiske rammer opdateres til aktuel standard på niveau med regionens øvrige hospitaler
  • De fysiske rammer understøtter de gode interne arbejdsgange for den sammenhængende patientbehandling
  • Hospitalets kapacitet udvides og tilpasses den forventede udvikling og det fremtidige behov ift. senge, operationsstuer m.m.
  • Dagkirurgi og ambulatorier (klinikker) etableres primært i østlige del tæt på P-huset med let adgang
  • Sengeafsnit etableres i den vestlige del (modsat P-huset) tæt på Akutafdelingen
  • Separate elevatortårne for senge, gående og logistik (affald, varer m.m.)


Kilde: Region Midtjylland