Positiv udvikling: Flere østjyder kommer ud af arbejdsløsheden

Ledigheden faldt med 1.463 fra november 2014 til november 2015, og det svarer til et fald på 8,6 procent. Beskæftigelsen for lønmodtagerne er steget med 2.666 fra september 2014 til september 2015

Flere østjyder er det seneste år kommet i arbejde. Genrefoto.

Hvis man dykker ned i de seneste tal om situationen på arbejdsmarkedet, så går det rigtig godt for de fleste østjyske områder. Ledigheden er ikke faldet på Samsø, men ellers er den faldet i alle kommuner i Østjylland det seneste år. Procentvis faldt ledigheden mest i Norddjurs og Syddjurs med henholdsvis 17,5 procent og 14,5 procent. Skanderborg Kommune har det laveste ledighedsniveau på 2,5 procent, mens Samsø har det højeste på 4,7 procent.

- Det er glædeligt, at der bliver skabt mange nye job, og at ledigheden falder. Fortsat faldende ledighed understreger samtidig behovet for, at arbejdsmarkedets parter samarbejder om blandt andet uddannelse og opkvalificering, så de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov, fortæller Jakob B. Wätjen, der er næstformand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland i en pressemeddelelse.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget fra 324.639 i september 2014 til 327.305 i september 2015, hvilket svarer til en stigning på 2.666 og en vækst på 0,8 procent. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er 1.377 flere i job end i september 2014.

Kig på fremtiden

Der har været stigende beskæftigelse i de fleste østjyske kommuner det seneste år undtagen i Favrskov og Odder, hvor beskæftigelsen faldt med 50 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.