Negativ social arv bekymrer

Polariseringen bliver større, mener Aarhus-forsker

Unge får stadig sværere ved at bryde den negative sociale arv på uddannelsesområdet.

- Siden 2004 er andelen af 25-årige børn af forældre med højst en grundskoleuddannelse, der har fuldført en ungdomsuddannelse, faldet med syv procentpoint til 52 procent i 2012, skriver Danmarks Statistik ifølge dagbladet Information i den seneste statistiske redegørelse for ungdomsuddannelser og forældrebaggrund.

Det er en bekymrende udvikling, mener professor Jens Christian Nielsen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

- I et samfund, hvor uddannelse og viden i stigende grad ses som adgang til arbejdsmarkedet, skabes der en større polarisering mellem dem, som allerede har tradition for uddannelse med sig i bagagen, og dem, som bevæger sig ind i et fremmed landskab ved at tage en uddannelse, siger han.

Dårligere beskæftigelsesmuligheder

Ifølge eksperter på området er regeringen ikke kommet tættere på at nå målet om at mindske restgruppen af unge, som ikke får en ungdomsuddannelse.

- Tværtimod er der fortsat en betydelig gruppe af unge, heraf mange med lavtuddannede forældre, der falder ud af uddannelsessystemet, og som også i deres videre voksenliv vil have markant dårligere beskæftigelsesmuligheder end de mere ressourcestærke unge, siger Lars Benjaminsen, som forsker i socialpolitik og velfærdsydelser hos Det Nationale Center for Velfærdsforskning.

Jens Christian Nielsen er enig.

- Tallene understreger, at der er nogle grupper, som der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for. Det her handler om boligpolitik, socialpolitik og uddannelsespolitik - alt sammen blandet sammen. Samlet set svigter indsatsen.