Nationalt center for organdonation i Århus

Skejby Sygehus får et center for ORGAN-donationer. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop beslutte af oprette et nationalt center i Århus.