Hjemløse fortsat hjemløse

Et møde i socialudvalget i Randers i dag slog fast, at de hjemløse alligevel ikke får de planlagte boliger.

De hjemløse i Randers får alligevel ikke deres nye herberg. Dermed har naboerne til det planlagte byggeri fået deres vilje.Det stod klart efter et møde i socialudvalget i Randers i eftermiddag. Her er der flertal for, at droppe planerne om at opføre 14 boliger til de hjemløse, der mistede deres lejlighed, da Hotel Viking brændte. I stedet foreslår socialudvalget, at bruge de boliger, som kommunen i forvejen råder over - blandt andet i det almennyttige boligbyggeri.

En nabohøring har for kort tid siden sået tvivl om de hjemløse overhovedet vil bo i det planlagte byggeri til 12,5 millioner kroner. Samtidig var naboindsigelserne af så massiv karakter, at det også er medvirkende årsag til, at kommunen nu forsøger en helt anden løsning.