Aarhus som modehovedstad

Ønsker Aarhus som Danmarks Modehovedstad

Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek glæder sig over, at der i Aarhus og særligt i området omkring Balticagde er opstået et kreativt miljø indenfor tektilbranchen.

- Jeg glæder mig over, de mange nye tekstilvirksomheder, der er åbnet i Aarhus i disse år. Der har allerede skabt en del arbejdspladser i byen inden for denne branche, og der vil kunne skabes mange flere, såfremt vi i Aarhus formår at understøtte og skabe gunstige vilkår for denne type virksomheder.

- Jeg har en vision om, at Aarhus kan blive Danmarks modehovedstad. Der bør strategisk indtænkes og udvikles en politik på området, der kan understøtte og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet og dermed også denne branche, siger Bünyamin Simsek i en pressemeddelelse.

Bünyamin Simsek er glad for, at det er lykkedes at skabe et innovativt miljø omkring især IT og udvikling af teknologi i byen, men han peger på, at det også er nødvendigt at satse på egentlige produktionsvirksomheder og brancher, der understøtter disse.

- Det er godt med en specialiseret erhvervssammensætning, men den må også gerne være differentieret. Aarhus som hovedstad for mode, vil afgjort være med til at skabe arbejdspladser og en bedre økonomi, som i sidste ende er medvirkende til et godt liv for borgerne i Aarhus, siger rådmanden.