Spærrer Aarhus Nærbane

Letbane-arbejdet får gener for trafikken i centrum

Fra på mandag begynder anlægsarbejdet til Aarhus Letbane på strækningen mellem Mindet og Toldboden i Aarhus Centrum.

Det medfører blandt andet, at Mindet og Aarhus Nærbane bliver spærret i perioden 3. maj - 17. oktober 2014.

For rejsende med Aarhus Nærbane betyder det, at sporet mellem Aarhus H og Skolebakken er lukket. I stedet må man spadsere fra Skolebakken til sin destination i Midtbyen, eller man kan stå af på Østbanetorvet og tage bus 33 til centrum og Aarhus H.

Ekstra busafgange og forslag til rejsen kan ses på rejseplanen.dk og midttrafik.dk/aarhusnaerbane

Mindet spærret

Adgangen til Aarhus Havn via Mindet bliver også spærret. Personbiler og mindre varevogne, der skal til og fra Mellemarmen på Aarhus Havn, må derfor køre ad Marselis Boulevard eller Sumatravej ved Tangkrogen.

I løbet af det næste halve år bliver der bygget en ny banebro med to spor over Aarhus Å som erstatning for den bro, som Aarhus Nærbane kører på i dag. Samtidig hæves sporet cirka 40 centimeter, så det kommer i niveau med Dokk1, og jorden under jernbaneskinnerne bliver forberedt til letbanedrift.