Skal kunne bade i havnen

En investering på 340 mio. kr. i spildevandsbassiner skal sikre, at vandet i Århus Havn bliver så rent, at der kan bades i det.

Foto: Colourbox

Klimaændringer med voldsomme regnskyl samt hårdere miljøkrav er årsagen til, at Århus Kommune investerer 340 mio. kr. over de næste seks år i ni store bassiner til regnvand og spildevand.

Det betyder, at vandet i Århus Havn bliver så rent, at der kan bades i det. Det fremgår af en plan, som kommunens magistrat behandlede mandag.

De ni bassiner skal ligge som et blåt bånd langs Århus Å lige fra havnen og ud til Brabrand Sø vest for Århus, der er udpeget som EU-habitatsområde.

I dag betyder udledninger fra 75 kloakker og renseanlæg, at vandkvaliteten ikke lever op til kravene under kraftige regnskyl. De nye bassiner forhindrer spildevandet i at løbe ud i åen, når det regner kraftigt. Samtidig udvides renseanlæg og kloakker, så opsamlet spildevand renses effektivt.

Alt sammen ifølge den plan, som byrådet nu skal drøfte.