Nye tal afslører: Tvangsægteskaber og negativ social kontrol af unge

Aarhus Kommune har modtaget 147 henvendelser om negativ social kontrol på tre år. En stor del kommer fra børn og unge voksne.

20 personer har trodset frygten og er gået til myndighederne for at fortælle, at de lever i eller på vej til at havne i et ægteskab under tvang. 

Dertil kommer alle de henvendelser om andre typer af social kontrol. 

Aarhus Kommune oprettede i 2017 en særlig enhed, der skal håndtere æresrelaterede konflikter: TÆK. På tre år har de modtaget 147 henvendelser om negativ social kontrol og tvangsægteskaber, viser et svar til Venstres byrådsmedlem Almaz Mengesha. 

- Alle de der tal er rød alarm i min verden, siger Almaz Mengesha. 

En stor del af henvendelserne kommer fra børn og unge op til 30 år. 

- Det er bekymrende, det er faktisk virkelig bekymrende, siger Almaz Mengesha. 

Hvad gemmer sig bag tallene?

Hun frygter, der kan gemme sig mange forskellige typer social kontrol bag tallene. 

- Er det dem, der er bange for at blive sendt på genopdragelse? Er det unge kvinder, som er bange for, at der er ved at blive arrangeret et ægteskab? Eller er det drenge, som ikke føler, de har friheden til at gå ud med deres danske venner? spørger hun. 

Henvendelser til TÆK 

Under 15 år: 17 sager 

15-18 år: 39 sager

18-30 år: 60 sager

Over 30 år: 22 sager

Kilde: Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

I svaret kan man også læse, at 20 personer har henvendt sig, fordi de enten frygter eller er i et ægteskab på grund af tvang. 

Ti personer svarer, at de ønsker at ophæve et tvangsægteskab. Her kan både være tale om ægteskaber, de er endt i på grund af tvang, og frivillige ægteskaber, som de ikke kan få lov til at komme ud af på grund af social kontrol. 

Almaz Mengesha vil vide, hvad kommunen har gjort for de 20 personer, der angiver, at de er i et ægteskab under tvang. 

- Jeg er meget fokuseret på de 20. Jeg kan ikke se af besvarelsen, hvad det er, vi har gjort for dem. Én i tvang er én for meget, siger hun. 

Kræver flere svar

Almaz Mengesha har derfor spurgt rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz om, hvad der konkret bliver gjort for de personer, de henvender sig med beretninger om negativ social kontrol. 

I svaret til Venstre-politikeren kan man læse, at Team for Æresrelaterede konflikter, TÆK, står for den overordnede indsats mod social kontrol og æresrelaterede konflikter. 

De står for at rådgive og undervise såkaldte frontmedarbejdere i kommunen, der arbejder med personer, der kan være udsat for negativ social kontrol. Det er eksempelvis skolelærere, socialrådgivere og frivillige i foreninger. 

Derudover uddeler TÆK postkort hos læger og biblioteker for at informere om mulighederne for at få hjælp af kommunen. 

Ikke godt nok 

TÆK rådgiver også borgere, som kan få tilbudt psykologhjælp, mentorforløb og støtte til exitforløb. Almaz Mengesha er ikke imponeret over den indsats, der bliver skitseret. 

- Gad vide hvor meget det hjælper at blive tilbudt psykologhjælp. Det handler om at bryde med det miljø, de er i, og så kan man begynde at hjælpe dem mentalt.

- De har levet i frygt i årevis, og så tilbyder vi dem et postkort, siger Almaz Mengesha. 

Evaluering rejser spørgsmål

Noget tyder på, at budskabet om TÆKs arbejde ikke er nået ud i alle afkroge af Aarhus Kommune. I en evaluering, der er færdig om kort tid, lyder en af konklusionerne, at der mangler viden om indsatsen blandt frontmedarbejdere.

Det skyldes blandt andet, at der er udskiftning blandt medarbejdere, og der skal derfor igangsættes en såkaldt re-promoveringsproces i løbet af vinteren.  

Almaz Mengasha vil have eksperter til at vurdere, om indsatsen er god nok. Hun har dog selv undersøgt tilgængeligheden af TÆKs arbejde. 

- Jeg har selv været ude og Google dem, og oplysningerne om dem er ikke lettilgængelige. Man skal virkelig ville finde de her informationer, siger hun. 

Ikke Odense-tilstande

For en måned siden kom det frem, at imamer i Odense står bag skilsmissekontrakter, hvor kvinder skriver under på, at de eksempelvis kan miste deres børn, hvis de bliver gift med en anden mand eller på anden måde krænker familiens ære. 

I svaret til Almaz Mengesha skriver Aarhus Kommune, at de ikke er bekendt med lignende forhold i Aarhus.