Ministre på græs ved Aarhus

Aarhus-køer skal være nationale forbilleder

Lørdag fik fire køer på en mark ved Aarhus fint besøg.

Her kiggede forsvarsminister Nicolai Wammen (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) forbi for at se og høre mere om Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforenings fire økologiske køer.

De fire køer ejes af 32 aarhusianere, der er gået sammen i foreningen om at købe andele i køerne, som græsser ved Aabrinken i det centrale Aarhus tæt på Ringgaden og Aarhus Å.

- Det her er et helt fantastisk projekt, fordi de forener både naturpleje og lokal fødevareproduktion, hvor folk kan komme og se, hvordan den bøf, de senere skal spise, har det, når den går ude på græsset, siger Dan Jørgensen.

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er dannet i samarbejde med Danmarks naturfedningsforening og Aarhus Kommune i forsøget på at skabe folkeligt engagement i driften af de kommunalt ejede naturarealer.

- Det er på alle måder en unik model, hvor man på én og samme tid både passer godt på naturen, samtidig med at vi sikrer gode forhold for vores dyr. Forsvaret er jo en af Danmarks største jordbesiddere, og hvis forsvaret kan kopiere succesen fra Aarhus, vil det stort skridt for både natur og dyrevelfærd. Helt konkret vil jeg se på, om vi kan udnytte de mange øvelsesterræner og skydebaner, Forsvaret råder over, bedre og dermed være med til at skabe et grønnere forsvar og et grønnere Danmark, siger Nicolai Wammen i en pressemeddelelse.

Dan Jørgensen håber, at de fire aarhusianske køer kan være en inspiration nationalt.

- For at nå vores mål om at fordoble de økologiske arealer, som er det mest ambitiøse i vesten, er der behov for nytænkning. Her er "Aarhus-modellen" et fantastisk eksempel, og med regeringens seneste økologiplan styrker vi samarbejdet mellem ministerierne med en lang række nye tværgående initiativer, så det offentlige kan komme op i den økologiske Superliga, siger Dan Jørgensen.