Må gerne afskaffe betaling

Forældrebetaling må gerne afskaffes, mens sag kører

Aarhus Kommune må gerne sætte opkrævningen af en omdiskuteret forældrebetaling i bero med det samme - det viser et notat fra Ankestyrelsen, som TV 2 | ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af.

I aftes mødte forældre til handicappede børn op til byrådsmøde i Aarhus Kommune.

De mente, at kommunen fortolker reglerne forkert og kræver urimelig betaling for handicappede børns ophold på institutioner - ophold som i andre kommuner kan være gratis.

Se også: Kritik af betaling

Både Dansk Folkeparti og de konservative krævede, at betalingerne blev sat i bero, mens sagen blev undersøgt.

Både borgmester Jacob Bundsgaard (S) og socialrådmand Thomas Medom (SF) har ellers sagt, at det ikke kunne lade sig gøre at sætte forældrebetalingerne i bero, indtil sagen var afgjort.

I det notat, TV 2 | ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af, står der:

- Efter lovgivningen har en klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i denne type sager ikke opsættende virkning, men kommunen kan beslutte at tillægge sin egen afgørelse opsættende virkning. Hvis kommunen gør det, betyder det, at borgerne ikke skal betale, mens klagen bliver behandlet.

Se mere om sagen i nyhederne kl. 22.30.