IC4-tog kører igen fra Aarhus

Men foreløbig er der ingen passagerer med 

IC4 togene venter i Aarhus på igen at komme i drift.

De meget omtalte IC4-tog, der siden november har stået stille efter flere tilfælde af bremsesvigt, er nu på skinnerne igen omkring Aarhus, oplyser DSB i personalebladet "DSB i dag".

Der er tale om en såkaldt "driftssimulering" med 17 tog, som med udgangspunkt fra Aarhus - uden passagerer - kører til Hobro, Esbjerg og Padborg. Der har været tale om kørsel med sammenkoblede togsæt, og alle tog har været ude at køre, uden at der er konstateret problemer 

Parallelt med driftssimuleringen foretages en ny undersøgelse af IC4-togets computersystem. Der har tidligere været foretaget uvildige undersøgelser af IC4's tog- og bremsecomputere, uden at der er afsløret kritiske fejl eller mangler. På det seneste har der dog været rejst tvivl om sikkerheden i togcomputeren.

Det er eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der - som uvildig og uafhængig instans - skal afdække, hvorvidt sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser på IC4-toget er tilstrækkelige, skriver "DSB i dag".

Adm. direktør i DSB Vedligehold A/S, Frank Olesen, understreger, at man vil være helt sikre på, at der ikke er tale om kritiske fejl i IC4's togcomputer.

- Vi vurderer, at toget er sikkert, ellers ville vi ikke køre med det, men som ansvarlig operatør er sikkerheden vores førsteprioritet. Derfor kan vi ikke leve med den tvivl, der er rejst, og vi vil sammen med eksperter fra DTU søge at afklare, om der findes sikkerhedskritiske fejl, siger han.

DSB har endnu ikke ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til igen at køre med passagerer i IC-4 togene