Flere overlever blodpropper

Hjertecentre er en succes

Chancerne for at overleve en blodprop i hjertet er markant øget.

Behandling på hjertecentret i Aarhus sikrer sammen med en tidlig indsats i ambulancen en bedre overlevelse for dem, som rammes af en stor blodprop.

- Behandlingen iværksættes i dag en time hurtigere end for 10 år siden, og dermed falder dødeligheden. Skønsmæssigt redder det ekstra 40-50 mennesker livet om året, fordi vi i Danmark har valgt at samle behandlingerne, siger afdelingslæge Christian Juhl Terkelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Undgår tur på lokalt sygehus

I en doktorafhandling dokumenterer han, at 75 procent af patienterne til en ballonudvidelse i dag indlægges direkte på et af de fire danske hjertecentre.

Foruden centret i Aarhus findes der også hjertecentre i København, Odense og Aalborg.

Når behandlingen, trods den længere transporttid, kan iværksættes tidligere, skyldes det, at patienterne undgår at blive kørt omkring det lokale sygehus, som der tidligere var tradition for.

Her gik kostbar tid tabt, fordi lægerne besluttede at sende patienten videre til et andet sygehus eller skulle gøre operationsstuen klar og indkalde personalet.

- Hjertecentrene er derimod klar til at operere med det samme. Inden for højst 30 minutter er der åbnet ind til karret, siger Christian Juhl Terkelsen.