Flere billige boliger

Finanslov muliggør mere alment boligbyggeri

Foto: Colourbox

Langt flere danskere skal i fremtiden have mulighed for at kunne bosætte sig i landets største byer.

Det skal en ændring af planloven og almenboligloven gøre noget ved, fremgår det i den nye finanslov, som her til middag er blevet vedtaget.

Ændringerne af de to love gør det muligt at bygge flere almene boliger i for eksempel Aarhus. Fremover kan kommunerne nemlig kræve, at hver fjerde bolig, der bygges i områder, som ikke allerede er bebygget, skal være en almen bolig.

Det glæder social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom (SF) i Aarhus Kommune, som ser et stort potentiale i kommunens nye handlemulighed, der kan være med til at ændre befolkningsammensætningen i en række områder:

- Det vil alt andet lige lette det sociale pres på nogle af vores nuværende boligområder, siger Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Rådmanden vil blandt andet bruge den nye lovændring som et redskab til at sikre flere boliger til udsatte borgere med lav indkomst, som for eksempel unge hjemløse.

Ordningen med 25 procent almene boliger skal i første omgang løbe som en 10-årig forsøgsperiode.

Derudover betyder aftalen, at kommuner med en forventet befolkningstilvækst på mindst 10.000 personer inden 2025 kan give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde for.