Færre busser i fremtidens Aarhus

Ny trafikplan tager højde for letbanens kørsel. For nogen vil det betyde forringelser i den offentlige transport

Midttrafik har nu udarbejdet et forslag til en ny kollektiv trafikplan, hvor letbanen for første gang er med. Letbanen vil generelt give aarhusianerne et serviceløft i den kollektive trafik, men nogle borgere må også indstille sig på, at servicen i deres område forringes.

- Det bliver løbende vurderet, hvor der bør sættes ind med mere offentlig transport, og hvor det kan undværes. Samlet set har vi et kollektiv trafiktilbud, der ifølge os er passende, siger chefkonsulent for kollektiv trafik i Aarhus Kommune, Rigmor Korsgaard.

Nok ikke undgå forringelser

Endnu er de konkrete planer for, hvilke busruter der bliver berørt, ikke fastlagt. Men der er altså lagt op til ændringer, der kan få betydning for områdets borgere.

- Der vil sikkert være nogle, der bliver påvirket, og som får forringet sine muligheder for offentlig transport. Det kan nok ikke undgås, forklarer Rigmor Korsgaard.

Det har hele tiden været planen, at letbanen skulle erstatte en del af bustrafikken på strækningen, og at det derfor ville blive nødvendigt at tilpasse busdriften her. Imidlertid har det af økonomiske årsager også vist sig nødvendigt at justere på bustrafikken på strækninger, som ikke erstattes af letbanen.

Lokale forskelle

Mange af de nuværende buslinjer i den nordlige del af kommunen kører på den fremtidige letbanes strækning. Det nye kvalitetsløft med letbanen ad Randersvej er årsag til en del af tilpasningerne i busdriften der.

I dele af sydbyen er der også forslag til ændringer i busdriften. Det skyldes, at letbanen vil tilbyde flere afgange i forhold til den nuværende togbetjening.

I det vestlige Aarhus og i andre dele af kommunen mod syd kommer letbanen ikke, men for at opnå en tilstrækkelig besparelse, er der forslag om nedskæringer i bustrafikken, hvor der i dag kan være en vis overkapacitet.

Planen bliver sendt i offentlig høring

Flere lokalområder har ønsket forbedringen i busbetjeningen af deres område, og derfor indeholder planen også et forslag til en helt ny lokallinje, som vil dække en række lokale transportbehov, herunder på Langenæs, i Gl. Åby/Åbyhøj, Gellerup og Hasle. Desuden får Trøjborg en A bus-linje.

Den endelige plan vil blive sendt i offentlig høring - formentligt i begyndelsen af 2016. Inden da har den været på dagsordenen blandt byrådsmedlemmerne i kommunen.